Vi har 5 av 5 i betyg av 1 670 recensioner på Trustpilot

Tjänster

Hem → Tjänster

Vad vi kan hjälpa dig med

Även om vi främst förknippas med begravningar så har vi flera andra tjänster som underlättar tiden efter att en anhörig har avlidit. Tjänster som är av praktisk, ekonomisk och känslomässig karaktär.

Begravning – Kyrklig eller borgerlig

Många väljer att ha klassiska och religiösa inslag på begravningsakten. Detta genom att exempelvis vara i ett kapell, ha traditionella begravningssånger och en akt som leds av en präst. Men självklart går det även att genomföra en begravningsakt helt utan dessa inslag, vilket kallas för borgerlig begravning.

De flesta väljer att ha kistan med på begravningsakten, har redan kremering genomförts är det istället en urna. Vanligaste väljer man att ha stängd kista men önskas det så går det även att ha en öppen kista för ett sista farväl. Då vissa kan uppleva detta obehagligt är det viktigt att informera gästerna om att det kommer förekomma öppen kista.

Minnesstund

Efter begravningsceremonin har de flesta en minnesstund. Välj själv om det enbart ska vara de närmast sörjande som ska komma eller om den är en öppen minnesstund för alla som vill komma. Här ges möjlighet för anhöriga och vänner att minnas tillsammans via bilder, filmer och tal.

Vill du få hjälp att anordna detta kan vi hjälpa till genom att bland annat boka lokal och/eller catering på en passande plats i Göteborg.

Juridiska tjänster

Efter en begravning kan dödsbo behöva upprättas och arv fördelas. De flesta väljer i dessa fall att ta hjälp av en juristbyrå. VI är en av få begravningsbyråer  som även erbjuder juridiska tjänster. Detta gör det enklare för dig som kund att lösa allt från bouppteckning och arvskifte till frågor kring juridiska dokument.

Blommor

De flesta florister i Göteborg säljer kransar, buketter och andra blomsterarrangemang till begravningar. Du kan själv välja var du vill beställa detta inför begravningen. Vill du göra det enkelt kan blommorna beställas via oss vilket gör att vi för kontakten med samarbetande florister. Prismässigt kommer det inte skilja något mot om du beställt på egen hand.

Minnesgåvor

Minnesgåvor är vanligt förekommande oavsett ålder på den avlidne. Ofta vet de anhöriga tidigt vilken organisation som pengarna ska gå till. Det vi i detta fall kan hjälpa till med är kontakt med dessa organisationer och skapa listor där givarna kan ange sina namn. Detta kan både ske online och på fysiska listor.

Försäkringsutredning

Det är inte alltid som anhöriga vet var den avlidne har försäkringar då dessa kan vara privata, via facket eller arbetsgivare. En del av dessa försäkringar innefattar livförsäkring som därmed kan betalas ut.

Vi rekommenderar därför alltid att en försäkringsutredning genomförs, vilket är en av de tjänster vi tillhandahåller. Vi tar i dessa fall kontakt med försäkringsbolag, fackförbund och andra där det eventuellt kan finnas försäkringar. Vilka som kontaktas kommer självklart att även tydligt redovisas.

Trycksaker och kontakt med tidning

De flesta önskar att vi designar och trycker upp programblad till begravningen. Lika vanligt är det att vi kontaktar lokala tidningar i Göteborg samt nationella tidningar, om så önskas, för att införa dödsannons.

Välkommen in till en begravningsbyrå som bryr sig när sorgen är som störst.